Primaria Corni

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Acasă Anunturi achizitii Anunt publicitate Cumparare lucrari :Extindere corp A al Scolii gimnaziale Octav Bancila Corni, comuna Corni, judetul Botosani​

Anunt publicitate Cumparare lucrari :Extindere corp A al Scolii gimnaziale Octav Bancila Corni, comuna Corni, judetul Botosani​

ANUNT DE PUBLICITATE in SEAP privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de achizitie publica de lucrari privind ,,EXTINDERE CORP AL SCOLII GIMNAZIALE CORNI, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI"

 

COMUNA CORNI - JUDETUL BOT0$AN1, cu sediul sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani , Tel: +40 231588 1 1 0, fax. +40 231588370, e-mail: primariacomibotosani l @gmail.com , 1n calitate de autoritate contractanta, invita operatorii economici interesati sa-i depuna oferta, la modalitatea de achizitie prin ,,Cumparare directa" din catalogu l electronic de produse/servicii/lucrari - SEAP, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice in vederea atribuirii contractu lu i de achizitie lucrari, avand ca obiect: ,,EXTINDERE CORP AL SCOLII GIMNAZIALE CORNI, COMUNA CORNI, JUDETUL BOTOSANI".

 

 1. Modalitatea de achizitie publica: ,,CUMPARARE DIRECTA" din catalogul electronic de pe SEAP - www.e-licitat ie.ro;
 2. Tipul contractului: contract de lucrari;
 3. Scopul achizitiei: U.A.T. COMUNA CORNI - JUDETUL BOT0$ANI, are in vederea realizarea in anul 2017 a lucrarilor de: Extindere Corp A al Scolii gimnaziale "Octav Bancila" Corni, comuna Corni, jud etul Boto ani - CPV: 45262800-9 Lucrari de extindere a cladirilor (Rev. 2), prin care se vor realiza, in principal, lucrari de extindere a corpu lui A al $colii gimnaziale Octav Bancila Corni, pe o lungime de circa 6,552 m. pe latimea existenta de circa 9,25 m, respectiv construirea unui grup sanitar, atat la parter cat i etajul I, cu o suprafata construita de 60,60 mp i o arie desraurata constru ita de aproximativ 121,20 mp., dotarea acestu ia cu instalati ile electrice, instalatiile sanitare i instalatiile termice i racordarea la instalatiile existente, reamenajare intrare elevi i alei pietonale;
 4. Autoritatea contractanta stabileste oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic pe baza criteriu l ui de atribuire: ,,pretu l eel mai scazut", cu respectarea cerintelor din prezenta invitatie de partici pare (anunt pu blicitate), conform art. 187, al in. (3), lit. a, din Legea nr. 98/20 16 privind achizitiile publice.
 5. Cod CPV: 45262800-9 Lucrari de extindere a cladirilor (Rev. 2);
 6. Valoarea estimata a achizitiei directe pentru lucrare conform devizului pe lucrare este de 256.620,00 lei rara TVA;
 7. Durata contractului: 12 !uni, de la data semnarii acestuia.
 8. Sursa de finantare: bugetul local.
 9. Adresa la care se transmit ofertele: www.e-licitatie. ro Proceduri de atribuire - Cumparari directe - Catalog de produse/servicii/lucrari - Denumire: Lucrari de extindere a cladirilor si codul CPV: 45262800-9 Lucrari de extindere a cladirilor (Rev. 2);
 10. Data si ora limita de depunere a ofertelor: 02.06.2017, ora 13,00;
 11. Moneda in care se transmite oferta: LEI.............lei rara TVA";

 

Pentru mai multe detalii consultatii urmatorul document.

Documente necesare pentru evaluarea achizitiei:

 

Documente de participare:

 

Ultima actualizare ( Vineri, 26 Mai 2017 15:57 )