Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hotărâri 2013

Hotărâri luate de Consiliul Local al Comunei Corni 2013
Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Afişări
1 Impozite si taxe locale 2014 1581
2 Hotărârea Nr.33 - cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2013 si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatii de invatamant comunale 1393
3 Hotărârea Nr.32 - pentru aprobarea documentatiei: PLAN URBANISTIC DE DETALIIU - pentru construire "STATIE DE SORTARE PRODUSE DE BALASTIERA ", in comuna CORNI, Jud BOTOSANI 1489
4 Hotărârea Nr.31 - cu privire la aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 1498
5 Hotărârea Nr.30 - priviind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorului de rețele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Corni 1194
6 Hotărârea Nr.19 - priviind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Corni, compartimentele si serviciile din subordinea Consiliului Local Corni 1268
7 Hotărârea Nr.18 - priviind la aderarea comunei Corni, jud. Botosani la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "ZONA METROPOLITANA BOTOSANI" 1551
8 Hotărârea Nr.17 - priviind interzicerea circulatiei intre orele 22.00 - 05.00 a atelajelor si a altor mijloace de transport in parcelele cu culturi agricole si pe drumurile vicinale pe raza comunei Corni si a localitatilor componente ... 1070
9 Hotărârea Nr.16 - cu privirea la aprobarea raportului de activitate pe sem. I / 2013 al asistentilor maternali 1407
10 Hotărârea Nr.15 - cu privirea la aprobarea Raportului de evaluare si a caietelor de sarcini in vederea scoateri acestor bunuri la concesiune sau inchiriere asa cum s-a aprobat prin HCL nr. 15/ 2012 1215
11 Hotărârea Nr.14 - cu privirea la scoaterea din domeniul public a suprafetei de 2,2433 ha teren ocupat de cimitirul ortodox si a 0,27 ha cimitir alte culte, trecerea acestuia in domeniu privat si apoi disponibilizarea catre comisia de fond funciar 1461
12 Hotărârea Nr.13 - cu privire la aprobarea Planului de masuri a efectelor temperaturilor ridicate asupra efectivelor de animale si a unor masuri in caz de calamitati naturale 1369
13 Hotărârea Nr.12 - priviind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local CORNI in Adunarea Generala Asociatilor A.D.I. "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea COTIZATIEI ANUALE 1179
14 Hotărârea Nr.11 - priviind aprobarea proiectului "Cresterea eficientei serviciilor publice electronice la nivelul unitatilor administrativ teritoriale din judetul Botosani - CESPE BT" si a Acordului de Parteneriat aferent proiectului 1095
15 Hotărârea Nr.10 - cu privire la aprobarea organizări sărbatoriri "ZILELE SATULUI CORNI" pe 30 iunie 2013 1509
16 Hotărârea Nr.9 - privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor 1570
17 Hotărârea Nr.8 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2013 1637
18 Hotărârea Nr.7 - cu privire la validarea unui consilier 1534
19 Hotărârea Nr.6 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Corni in Adunarea Generala Asociatilor A.D.I. "AQUA BOTOSANI" pentru aprobarea ajustarii/stabilirii preturilor si tarifelor propuse de operatorul regional 1036
20 Hotărârea Nr.5 - cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2013, efectuate de beneficiarii Legii 416-2011 priviind Venitul Minim Garantat modificata si completata prin HG 1291/2012 1189
 
Pagina 1 din 2