Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hotărâri 2014

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Afişări
1 Hotărârea Nr.26 - privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I," S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executari obiectivului de investitii ... 1022
2 Hotărârea Nr.25 - privind interzicerea circulatiei intre orele 22:00 - 05:00 a atelajelor si a altor mijloace de transport in parcelele cu culturi agricole si pe drumurile vicinale de pe raza comunei Corni si a localitatilor componente ... 1175
3 Hotărârea Nr.24 - privind aprobarea contractului de prestari servicii de preluare, depozitare temporara, relocare si eliminare finala a deseurilor menajere nr. 8724/06.08.2014 si imputernicirea primarului comunei Corni pentru semnarea contractului 1387
4 Hotărârea Nr.23 - pentru aprobarea documentatiei: Plan Urbanistic de Detaliu (p.u.d.) pentru "Construire statie de sortare si concasare, birouri, hala utilaje, ziduri de protectie, imprejmuire si utilitati", comuna Corni, judetul Botosani 1088
5 Hotărârea Nr.22 - privind asocierea comunei Corni cu comunele Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni in vederea aderarii acestora la ... 1230
6 Hotărârea Nr.21 - priviind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Corni in Adunarea Generala a Asociatilor A.D.I. "Aqua Botosani" pentru aprobarea primirii de noi membri in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua" Botosani 1216
7 Raport de activitatea al consilierului Ocu C. Viorel iulie 2013 - iulie 2014 1667
8 Hotărârea Nr.20 - cu privire la aprobarea Planului de masuri in vederea deschiderii noului an scolar 2014-2015 1465
9 Hotărârea Nr.19 - priviind la aprobarea insusirii de catre consiliul local a terenurilor proprietatea privata a Comunei Corni 1406
10 Hotărârea Nr.18 - cu privire la aprobarea Planului de actiune priviind gestionarea câinilor fără stăpân 1617
11 Hotărârea Nr.17 - cu privire la modificarea H.C.L. Nr.13 din 30.04.2014 cu privire la abrogarea unor pozitii din domenul public al comunei Corni, Judetul Botosani 1220
12 Hotărârea Nr.14 - cu privire la renuntarea la calitatea de reprezentant al comunei si inlocuitor al acestuia de catre Alupoaie Constantin si Brehuiescu Dorel in Adunarea Generala a Asociatiei Intercomunitare "AQUA Botosani" 1060
13 Hotărârea Nr.13 - cu privire la scoaterea din domeniul public a unor bunuri imobile aprobate prin HG.377/2010 pentru modificarea si completarea H.G. 971/2002 priviind atestarea domeniului public al judetului Botosani 1121
14 Hotărârea Nr.12 - cu privire la modificarea art. 2 din HCL nr. 34 din 20 decembrie 2013 privind darea in administrarea Judetului Botosani a terenurilor pentru construirea obiectivelor Puncte (platforme) de colectare a deseurilor,... 1769
15 Hotărârea Nr.11 - cu privire la transmiterea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii "C.N.I." a caminului cultural Corni si a terenului aferent acestuia in vederea executarii obiectivului ... 1123
16 Hotărârea Nr.10 - cu privire la validarea unui consilier 1647
17 Hotărârea Nr.9 - priviind aprobarea solicitarii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul "Refacere si modernizare drum comunal DC 54, DJ 208C (Mesteacan) - Mesteacan - Sarafinesti, km 0+000 - 3+700, comuna Corni, judet Botosani" 1052
18 Hotărârea Nr.8 - priviind aprobarea valorii de investitie a Proiectului "Refacere si modernizare drum comunal DC 54, DJ 208C, (Mesteacan) - Mesteacan - Sarafinesti, km 0+000 - 3+700, comuna Corni, judet Botosani" 1312
19 Hotărâtea Nr.7 - prin care se ia act de demisia consilierului local Brichiseala Marin 1680
20 Hotărârea Nr.6 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 1702
 
Pagina 1 din 2