Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hotărâri 2019

Filtru titlu     Arată # 
Nr. Titlu articol Afişări
1 Hotărârea Nr. 51 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului unitatii administrativ-teritoriale COMUNA CORNI in Adunarea Generala a Asociatilor ADI "Ecoproces" Botosani 372
2 Hotărârea Nr. 50 - privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 353
3 Hotărârea Nr. 49 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 331
4 Hotărârea Nr. 48 - privind esalonarea la plata pentru creantele bugetare restante pentru persoanele fizice 347
5 Hotărârea Nr. 47 - completare la HCL nr. 13/23.04.2019 Cap. IV, privind rectificarea calendarului de desfasurare a Manifestarilor cultural artistice, sportive din comuna Corni in anul 2019 358
6 Hotărârea Nr. 46 - privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public si privat al comunei Corni 345
7 Hotărârea Nr. 45 - cu privire la aprobarea desfiintarii constructiei: Cladire Scoala veche Sat Sarafinesti ... 339
8 Hotărârea Nr. 44 - privind infiintarea ansamblului folcloric : "Flori de Corn" al Consiliului Local al comunei Corni, reorganizarea fanfarei "Balteanca" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acestuia 320
9 Hotărârea Nr. 43 - privind aprobarea regulamentului local de acordarea titlului de "cetatean onoare" al comunei CORNI 334
10 Hotărârea Nr. 42 - privind numirea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul administratie la SCOALA "OCTAV BANCILA" CORNI 325
11 Hotărârea Nr. 41 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 prin modificarea si completarea listei de investitii 406
12 Hotărârea Nr. 40 - privind aprobarea indicatorilor tehnici si valorii lucrarilor la obiectivul de investitie: "Refacere si modernizare drum satesc DS 92 Corni km 0+000 - 1+650, DJ 208 H - DJ 208 H, comuna Corni, judetul Botosani - proiectare + executie" 364
13 Hotărârea Nr. 39 - privind aprobarea actualizarii cofinantarii la obiectivul de investitie "Canalizare menajera si statie epurare sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani", in urma intocmirii proiectului tehnic 361
14 Hotărârea Nr. 38 - privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici si valoarea obiectivului de investitie: "Canalizare menajera si statie epurare sat Corni, comuna Corni, judetul Botosani", in urma intocmirii proiectului tehnic 382
15 Hotărârea Nr. 37 - privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT COMUNA CORNI in AGA ADI "Ecoproces" in vederea aprobarii Actului aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii - zona 4 Botosani nr. 927/14.07.2017 352
16 Hotărârea Nr. 36 - cu privire la aprobarea raportului de activitate pe sem I / 2019 al asistentilor personali 373
17 Hotărârea Nr. 35 - privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului 355
18 Hotărârea Nr. 34 - privind delegarea unui consilier local care sa indeplineasca temporar atributiile viceprimarului 396
19 Hotărârea Nr. 33 - cu privire la alegerea viceprimarului 410
20 Hotărârea Nr. 32 - privind eliberarea din functia de viceprimar a domnului Ilie Oniciuc 403
 
Pagina 1 din 3