Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Acasă Comuna Corni Populație

Populație

Populaţia comunei  Corni este de 6695 locuitorii şi are o distribuţie neomogenă pe satele componente.

Populaţia comunei Corni - distribuţie demografică pe sate componente

Sate componente/indicatori demografici

Corni

Sarafineşti

Mesteacăn

Populaţie-nr. locuitori

4485

1809

401

% din populaţia comunei

67,0

27,0

6,0

Sursa : Populaţia României pe localităţi, 1 iulie, 2007, INS, 2007:14-15

Tendinţa demografică este de creştere a numărului de locuitori; în perioada 1992-2007 populaţia a crescut, în medie cu 33 locuitori/an. Sporul natural este pozitiv de10‰; natalitatea este de 20‰, mortalitatea este de 10,0‰.

Presiunea demografică asupra suprafeţei comunei Corni  înregistrează valori similare comunelor din această regiune de dezvoltare: valoarea pentru întreaga comună este de 1,42 locuitori/hectar.Tendenţial se remarcă stabilitatea presiunii demografice: în 2002 la nivelul comunei se înregistra aceeaşi valoare de 1,42 locuitori/hectar.

Numărul de membrii pe gospodărie este de 2,7.

Structura în funcţie de sex este următoarea: 50,0% masculin, 50,0% feminin. Din punct de vedere demografic este o structură echilibrată ca urmare a unui proces evolutiv: în 2002 ponderea populaţiei masculine era de  51,0%, a populaţiei feminine era 49,0% din total populaţie.

Structura în funcţie de vârstă este următoarea: „grupa de vârstă 0-14 ani” reprezenta  23,0% din total populaţie, „grupa de vârstă 15-59 ani” reprezenta 57,0din total populaţie, „grupa de vârstă 60 de ani şi peste”, reprezenta 20,0%din total populaţie (2002). Populaţia comunei  Corni este caracterizată de un proces de îmbătrânire ; în 2007 ponderea grupei „60 de ani şi peste” era de 21,0%.

Sub aspectul compoziţiei etnice a populaţiei, în cazul comunei Corni se constată un grad ridicat de omogeneitate: populaţia de naţionalitate română  este în proporţie de 99,0%.

Starea demografică  este  favorabilă regenerării naturale a resurselor umane.

Populaţia ocupată a comunei Corni este de 2869 persoane, reprezentând 57,0% din populaţia de peste 15 ani; 95,0% reprezintă ponderea celor ocupate în sectorul agricol (2724 lucrători); numărul salariaţilor este de  de persoane - 121 din total populaţie ocupată, reprezentând 4,0% -; numărul patronilor şi al lucrătorilor pe cont  propriu este de 24 persoane – 1,0% din total populaţie ocupată.