Primaria Corni

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Acasă Comuna Corni Populație

Populație

Populaţia comunei  Corni este de 6695 locuitorii şi are o distribuţie neomogenă pe satele componente.

Populaţia comunei Corni - distribuţie demografică pe sate componente

Sate componente/indicatori demografici

Corni

Sarafineşti

Mesteacăn

Populaţie-nr. locuitori

4485

1809

401

% din populaţia comunei

67,0

27,0

6,0

Sursa : Populaţia României pe localităţi, 1 iulie, 2007, INS, 2007:14-15

Tendinţa demografică este de creştere a numărului de locuitori; în perioada 1992-2007 populaţia a crescut, în medie cu 33 locuitori/an. Sporul natural este pozitiv de10‰; natalitatea este de 20‰, mortalitatea este de 10,0‰.

Presiunea demografică asupra suprafeţei comunei Corni  înregistrează valori similare comunelor din această regiune de dezvoltare: valoarea pentru întreaga comună este de 1,42 locuitori/hectar.Tendenţial se remarcă stabilitatea presiunii demografice: în 2002 la nivelul comunei se înregistra aceeaşi valoare de 1,42 locuitori/hectar.

Numărul de membrii pe gospodărie este de 2,7.

Structura în funcţie de sex este următoarea: 50,0% masculin, 50,0% feminin. Din punct de vedere demografic este o structură echilibrată ca urmare a unui proces evolutiv: în 2002 ponderea populaţiei masculine era de  51,0%, a populaţiei feminine era 49,0% din total populaţie.

Structura în funcţie de vârstă este următoarea: „grupa de vârstă 0-14 ani” reprezenta  23,0% din total populaţie, „grupa de vârstă 15-59 ani” reprezenta 57,0din total populaţie, „grupa de vârstă 60 de ani şi peste”, reprezenta 20,0%din total populaţie (2002). Populaţia comunei  Corni este caracterizată de un proces de îmbătrânire ; în 2007 ponderea grupei „60 de ani şi peste” era de 21,0%.

Sub aspectul compoziţiei etnice a populaţiei, în cazul comunei Corni se constată un grad ridicat de omogeneitate: populaţia de naţionalitate română  este în proporţie de 99,0%.

Starea demografică  este  favorabilă regenerării naturale a resurselor umane.

Populaţia ocupată a comunei Corni este de 2869 persoane, reprezentând 57,0% din populaţia de peste 15 ani; 95,0% reprezintă ponderea celor ocupate în sectorul agricol (2724 lucrători); numărul salariaţilor este de  de persoane - 121 din total populaţie ocupată, reprezentând 4,0% -; numărul patronilor şi al lucrătorilor pe cont  propriu este de 24 persoane – 1,0% din total populaţie ocupată.

 

 

 

 

Obiective turistice

Biserica
"Duminica Tuturor Sfinţilor”

Biserca Duminica Tuturor Sfinţilor

Biserica fost construita de boierul Şerban Cananău, proprietarul moşiei satului Corni, pe ruinele fostei mănăstiri de călugări, în anul 1791.

mai departe...